Official State of Iowa Website Here is how you know

Customer Service Information - Vietnamese

Bộ phận Dịch vụ Khách hàng luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của quý vị. Vui lòng xem lại những điều sau đây trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng:

 Điện thoại: Nhấn số 1-866-239-0843 và bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn tùy chọn menu. Sau khi bạn lựa chọn, cuộc gọi của bạn sẽ được giữ máy và bạn sẽ nghe nhạc. Cuộc gọi của bạn đã tự động được đưa vào hàng chờ và sẽ được kết nối với một đại lý theo thứ tự nhận được. Chúng tôi cam kết trợ giúp tất cả các công dân của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số nhà cung cấp điện thoại di động đang gặp sự cố ngừng hoạt động hoặc có thông báo “tất cả đường dây hiện đang bận”. Tình trạng này liên quan đến nhà cung cấp điện thoại của bạn chứ không phải trung tâm cuộc gọi của cơ quan chúng tôi. Vui lòng thử gọi lại sau hoặc sử dụng một nhà cung cấp điện thoại khác.

Email:  uiclaimshelp@iwd.iowa.gov  Thông tin sau đây PHẢI được đề cập để nhận được phản hồi kịp thời:

  • Tên đầy đủ của quý vị, bao gồm cả chữ cái đầu của tên đệm
  • 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội của quý vị
  • Ngày sinh của quý vị
  • Địa chỉ gửi thư đầy đủ
  • Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin cho người yêu cầu hoặc người sử dụng lao động.  Nếu quý vị thay mặt cho người khác gửi email cho cơ quan của chúng tôi thì chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị bất kỳ thông tin nào. 
  • Nếu quý vị đã gửi email và đang chờ phản hồi, vui lòng không gửi yêu cầu trùng lặp.  

Gặp trực tiếp:  Các Trung tâm IowaWORKS đang tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế Công cộng Iowa về giãn cách xã hội.  Văn phòng sẽ chỉ được mở cho khách hàng khi đã có lịch hẹn hoặc để chấp nhận xác minh danh tính.  Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi tài liệu xác minh danh tính tại đây. 

COVID-19 (Vi-rút Corona) và Phúc lợi Bảo hiểm Thất nghiệp dành cho Người lao động (FAQs for Workers)

COVID-19 (Vi-rút Corona) và Phúc lợi Bảo hiểm Thất nghiệp dành cho Người sử dụng lao động (FAQs for Employers)

Individual