Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

FEDERALNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (FPUC):

PREGLED

Federalna naknada za nezaposlene u slučaju pandemije (eng. Federal Pandemic Unemployment Compensation - FPUC) je program priređen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj sigurnosti u doba koronavirusa (eng. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security - CARES) iz 2020. godine koji osigurava posebne isplate osobama koje primaju državne ili federalne premije osiguranja u slučaju nezaposlenosti.  Program se finansira sredstvima federalne vlade, a ne iz državnog proračuna za nezaposlene kojeg finansiraju poslodavci. 

 FEDERALNA NAKNADA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (FPUC): 

 • Posebne isplate u iznosu od 600 USD sedmično za sve koji ispunjavaju uvjete za nove ili postojeće naknade za nezaposlene, uključujući osiguranje za nezaposlene (UI), naknadu za nezaposlene federalne zaposlenike (UCFE), naknadu za nezaposlene bivšim članovima službe (UCX), naknadu za nezaposlenost u slučaju pandemije (PEUC), novčanu pomoć za nezaposlenost u slučaju pandemije (PUA), proširene beneficije (EB), kratkoročne kompenzacije / dobrovoljni zajednički rad (STC/VSW), naknade za prilagođavanje trgovanja (TRA) i naknade za nezaposlenost u slučaju elementarnih nepogoda (DUA).  Programi koji ne mogu primiti naknadu FPUC su pripravnici (TEB) i poslovni bankrot.
  • Datum stupanja na snagu: 29. marta 2020. (sedmica koja završava 4. aprila 2020.) 
  • Datum završetka:  Sedmica koja završava 25. jula 2020. godine 

UPOZORENJE O POKUŠAJU PREVARE!

 • Ako svjesno date ili potaknete druge osobe da dadu lažnu izjavu ili svjesno prikrijete ili potaknete drugu osobu da prikrije materijalnu činjenicu i, kao rezultat toga, primite novčanu naknadu za nezaposlenost na koju ne ostvarujete pravo, bit ćete podvrgnuti krivičnom gonjenju u skladu s 19. odjeljkom 1001. 18. naslova, zakona Sjedinjenih Američkih Država. Svaka osoba za koju se utvrdi da je počinila prevaru te je kasnije bila diskvalifikovana u trajanju od jedne ili više sedmica za primanje osiguranja za nezaposlene koja uključuje uplatu FPUC-a, u buduće neće biti prihvatljiva za bilo kakve dodatne isplate FPUC-a nakon te diskvalifikacije.
 • Prekidanje radnog odnosa bez razloga, a kao povod za stjecanje beneficija u sklopu redovnog programa za nezaposlene ili Zakona CARES, kvalifikuje se kao prevara. Ako ove beneficije steknete prevarom, nećete biti prihvatljivi za primanje bilo koje novčane naknade, morat ćete vratiti novčanu pomoć i bit ćete podvrgnuti krivičnom progonu u skladu s odjeljkom 1001 naslova 18, Kodeks Sjedinjenih Američkih Država.
 • Namjerno lažno izvještavanje o primanjima ostvarenim tokom određene sedmice u nečijem kontinuiranom sedmičnom zahtjevu za osiguranje od nezaposlenosti može, ako se prevara otkrije, dovesti do diskvalifikacije za primanje beneficija i vraćanja plaćenih naknada, drugih kazni i potencijalnog krivičnog gonjenja.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 • Obaveze o uzdržavanju djeteta moraju se odbiti od novčane pomoći FPUC-a na isti način kao i kod redovnih naknada za osiguranje nezaposlenih.
 • Novčane isplate FPUC-a su oporezive. Ova primanja bit će uključena u vaš formular 1099G koji ćete dobiti za poreznu 2020. godinu. Porez će se odbiti od isplate FPUC-a ako ste odlučili da vam se porez odbije od naknade za osiguranje od nezaposlenosti.

INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

 • Poslodavcima se neće naplaćivati naknade isplaćene zaposlenima koji primaju FPUC.
 • Ako zaposlenima ponudite posao nakon što se pandemija završi, a vaš zaposlenik odbija da se vrati na posao, morate o tome obavijestiti Iowa Workforce Development putem internetske stranice:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • Poslodavci trebaju ažurno i pravovremeno podnositi svoje tromjesečne izvještaje o osiguranju od nezaposlenosti da bi njihovi zaposlenici što brže primili naknade.  
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene ako je zahtjev podnesen za nekoga tko je ostao bez posla iz nekog drugog razloga osim zbog COVIDA-19.
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene o prijavljivanju bilo kojeg plaćenog bolovanja ili drugih naknada za plaćeni dopust.

INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE/RADNIKE KOJI SU POGOĐENI COVIDOM-19

 • Ako ne radite jer ste pogođeni COVIDOM-19, morate podnijeti zahtjev za osiguranje od nezaposlenosti online da biste dobili bilo koji oblik osiguranja od nezaposlenosti. 
 • Vaš će zahtjev biti razmotren kako bi se utvrdilo da li ispunjavate uvjete za program FPUC-a.   Ako ispunjavate uvjete za bilo koju državnu ili federalnu naknadu u bilo kojoj sedmici od 29. marta 2020. do 25. jula 2020., imat ćete pravo na novčanu pomoć FPUC-a.
 • Kad primate uplatu u programu FPUC-a, i dalje ćete morati svake sedmice izvještavati o svom podnesenom zahtjevu za pomoć.  Uplate ćete primiti na isti način kao i druge beneficije.

INDIVIDUALNA PODOBNOST

Da bi ostvarili pravo na beneficije iz federalne naknade za nezaposlene, osoba mora ispuniti sljedeće uslove:

 • Biti podobna za državni ili federalni program osiguranja od nezaposlenosti i
  • Biti podobna za najmanje 1 USD pomoći u programu osiguranja od nezaposlenosti, ili
  • U slučaju nenamjerno poslanih pogrešnih podataka cijela je naknada za nezaposlenost zadržana je radi nadoknade uplate. 
 • Biti u stanju raditi, biti na raspolaganju za rad, aktivno tražiti posao, osim ako to nije u mogućnosti iz razloga povezanih s COVIDOM-19.
 • Popuniti i voditi evidenciju o traženju zaposlenja (ako je traženje zaposlenja potrebno prema vašem zahtjevu)
 • Izvijestiti svaki prihod ostvaren tokom sedmice za koju podnosite zahtjev. Prihod uključuje, između ostalog, plaću, naknadu za bolovanje, godišnji odmor i regres za godišnji odmor.

ŠTA TREBAM UČINITI?

VRIJEME ZA PODNOŠENJE SEDMIČNIH ZAHTJEVA

Nedjelja: 8:00 do 19:30

Ponedjeljak do petak: 8:00 - 17:30

Za pitanja specifična za vaš zahtjev, obratite se na uiclaimshelp@iwd.iowa.gov ili nazovite 866-239-0843.

 

 

Individual