Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

VANREDNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (PEUC)

PREGLED

Vanredna naknada za nezaposlenost u slučaju pandemije (eng. Federal Pandemic Unemployment Compensation - FPUC) je program priređen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj sigurnosti u doba koronavirusa (eng. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security - CARES) iz 2020. godine koji omogućava isplatu beneficija osobama koje su iskoristile pravo na osiguranje za nezaposlenost.  Program se finansira sredstvima federalne vlade, a ne iz državnog proračuna za nezaposlene kojeg finansiraju poslodavci. 

VANREDNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (PEUC): 

 • Proširene beneficije za nezaposlene za podnosioce zahtjeva koji su prethodno iscrpili svoje naknade.
 • 13 sedmica dodatnih uplata iznad maksimalne redovne nezaposlenosti.
 • Pojedinci imaju pravo na naknade za osiguranje od nezaposlenosti u istom iznosu koji su primili prethodnih sedmica.  
  • Datum stupanja na snagu: 29. marta 2020. (sedmica koja završava 4. aprila 2020.) 
  • Datum završetka: Sedmica koja završava 26. decembra 2020. godine 

UPOZORENJE O POKUŠAJU PREVARE!

 • Ako svjesno date ili potaknete druge osobe da dadu lažnu izjavu ili svjesno prikrijete ili potaknete drugu osobu da prikrije materijalnu činjenicu i, kao rezultat toga, primite vanrednu novčanu naknadu za nezaposlenost na koju ne ostvarujete pravo, bit ćete podvrgnuti krivičnom gonjenju u skladu s 19. odjeljkom 1001. 18. naslova, zakona Sjedinjenih Američkih Država.
 • Svaka osoba za koju se utvrdi da je počinila prevaru te je kasnije bila diskvalifikovana u trajanju od jedne ili više sedmica za primanje osiguranja za nezaposlene koja uključuje uplatu PEUC-a, ubuduće neće biti prihvatljiva za bilo kakve dodatne isplate PEUC-a nakon te diskvalifikacije.
 • Prekidanje radnog odnosa bez razloga, a kao povod za stjecanje beneficija u sklopu redovnog programa za nezaposlene ili Zakona CARES, kvalifikuje se kao prevara. Ako ove beneficije steknete prevarom, nećete biti prihvatljivi za primanje bilo koje novčane naknade, morat ćete vratiti novčanu pomoć i bit ćete podvrgnuti krivičnom progonu u skladu s odjeljkom 1001 naslova 18, Kodeks Sjedinjenih Američkih Država.
 • Namjerno lažno izvještavanje o primanjima ostvarenim tokom određene sedmice u nečijem kontinuiranom sedmičnom zahtjevu za osiguranje od nezaposlenosti može, ako se prevara otkrije, dovesti do diskvalifikacije za primanje beneficija i vraćanja plaćenih naknada, drugih kazni i potencijalnog krivičnog gonjenja.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 • Obaveze o uzdržavanju djeteta moraju se odbiti od novčane pomoći PEUC-a na isti način kao i kod redovnih naknada za osiguranje nezaposlenih.
 • Novčane isplate PEUC-a su oporezive. Ova primanja bit će uključena u vaš formular 1099G koji ćete dobiti za poreznu 2020. godinu. Porez će se odbiti od isplate PEUC-a ako ste odlučili da vam se porez odbije od naknade za osiguranje od nezaposlenosti.

INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

 • Poslodavcima se neće naplaćivati naknade isplaćene zaposlenima koji primaju PEUC.
 • Ako zaposlenima ponudite posao nakon što se pandemija završi, a vaš zaposlenik odbija da se vrati na posao, morate o tome obavijestiti Iowa Workforce Development putem ove internetske stranice:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • Poslodavci trebaju ažurno i pravovremeno podnositi svoje tromjesečne izvještaje o osiguranju od nezaposlenosti da bi njihovi zaposlenici što brže primili naknade.
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene ako je zahtjev podnesen za nekoga tko je dobio ostao bez posla iz nekog drugog razloga osim zbog COVIDA-19.
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene o prijavljivanju bilo kojeg plaćenog bolovanja ili drugih naknada za plaćeni dopust.

INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE/RADNIKE KOJI SU POGOĐENI COVIDOM-19

 • Ako ne radite jer ste pogođeni COVIDOM-19, morate podnijeti zahtjev za osiguranje od nezaposlenosti online da biste dobili bilo koji oblik osiguranja od nezaposlenosti. 
 • Vaš će zahtjev biti razmotren da bi se utvrdilo da li ispunjavate uvjete za osiguranje od nezaposlenosti.   Ako ste iscrpili sve pogodnosti i ne možete podnijeti novi zahtjev dok ne istekne tekuća godina beneficija, imat ćete pravo na dodatnih 13 sedmica putem programa PEUC.
 • Dok primite uplate iz programa PEUC, i dalje ćete morati svake sedmice izvještavati o svom podnesenom zahtjevu za pomoć.  Uplate ćete primiti na isti način kao i druge beneficije.
 • Kada vaš zahtjev istekne, od vas će se tražiti da podnesete novi zahtjev, čak i ako imate preostali iznos PEUC.

INDIVIDUALNA PODOBNOST

Da bi ostvarila pravo na beneficije iz vanredne federalne naknade za nezaposlene, osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • Iscrpili su sve mogućnosti državne ili federalne primanja naknada za nezaposlenost.
 • Biti u stanju raditi, biti na raspolaganju za rad, aktivno tražiti posao, osim ako to nije u mogućnosti iz razloga povezanih s COVIDOM-19.
 • Popuniti i voditi evidenciju o traženju zaposlenja (ako je traženje zaposlenja potrebno prema vašem zahtjevu)
 • Izvijestiti svaki prihod ostvaren tokom sedmice za koju se zahtjev podnosi. Prihod uključuje, između ostalog, plaće, naknadu za bolovanje, godišnji odmor i regres za godišnji odmor.
 • Biti u stanju raditi, biti na raspolaganju za rad, aktivno tražiti posao, osim ako to nije u mogućnosti iz razloga povezanih s COVIDOM-19.

Osobe koje ne ispunjavaju uvjete za vanrednu naknadu za nezaposlenost u slučaju pandemije su sljedeće:

 • Osobe koje mogu zaraditi plaću od kuće te će i nadalje raditi uglavnom isti broj sati i primati istu plaću.
 • Osoba koja ima plaćeno bolovanje ili drugu naknadu za plaćeni dopust, a te naknade premašuju sedmični iznos PEUC-a.
 • Osobe koje ispunjavaju uvjete za druge mogućnosti federalnog programa za nezaposlene [uključujući osiguranje za nezaposlene (UI), naknadu za nezaposlene federalne zaposlenike (UCFE), naknadu za nezaposlenost za bivše članove službe (UCX), proširene beneficije (EB), kratkotrajna naknada/dobrovoljni zajednički rad (STC/VSW)].

 

ŠTA TREBAM UČINITI?

 

KAKO POPUNITI SEDMIČNI ZAHTJEV:

Svi sedmični zahtjevi (redovna UI i proširena naknada za nezaposlenost u slučaju pandemije) mogu se podnijeti putem interneta na https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim

VRIJEME ZA PODNOŠENJE SEDMIČNIH ZAHTJEVA

Nedjelja: 8:00 do 19:30 

Ponedjeljak do petak: 8:00 - 17:30

Za pitanja specifična za vaš zahtjev, obratite se na uiclaimshelp@iwd.iowa.gov ili nazovite 866-239-0843.

 

Individual