Pandemic Unemployment Assistance

POTPORA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE

PREGLED

Potpora za nezaposlenost u slučaju pandemije (eng. Pandemic Unemployment Assistance - PUA) program je pripremljen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj sigurnosti u doba koronavirusa (eng. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security - CARES) iz 2020. godine kojim se osigurava privremeni prihod podobnim osobama koje su postale nezaposlene kao rezultat nove pandemije COVID-19, a koje su inače zaposlene ili nemaju dovoljno radne historije da bi bili podobni ili su iscrpili druge oblike naknada za osiguranje od nezaposlenosti.  Program se finansira sredstvima federalne vlade, a ne iz državnog proračuna za nezaposlene kojeg finansiraju poslodavci. 

POTPORA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE

 • Iznos uplate:
  • Minimalni iznos uplate za pojedince iznosi 
   • 203 dolara sedmično 
  • Maksimalna uplata iznosi
   • 481 dolara sedmično za osobu koja ne uzdržava nikoga
   • 591 $ za osobu s četiri uzdržavana člana
 • Omogućuje ukupno do 39 tjedana pogodnosti
 • Prva sedmica za uplatu:  Retroaktivno od 2. februara 2020. ili prva sedmica kada pojedinac ostaje bez posla zbog COVIDA-19, ovisno što je kasnije.
 • Zadnja sedmica za uplatu:  Sedmica koja završava 26. decembra 2020. godine
 • Mora imati monetarno prihvatljivo državno pravo koje je iscrpilo beneficije ili neku radnu historiju u posljednjih 18 mjeseci.  Pravilo uključuje one koji su trebali započeti posao, ali to nisu mogli zbog pandemije COVIDA-19 kao i one podnosioce zahtjeva koji trenutno ne ispunjavaju uslove zbog okolnosti prekida radnog odnosa prema njihovom zahtjevu.

UPOZORENJE O POKUŠAJU PREVARE!

 • Ako svjesno date ili potaknete druge osobe da dadu lažnu izjavu ili svjesno prikrijete ili potaknete drugu osobu da prikrije materijalnu činjenicu i, kao rezultat toga, primite vanrednu novčanu potporu za nezaposlenost na koju ne ostvarujete pravo, bit ćete podvrgnuti krivičnom gonjenju u skladu s 19. odjeljkom 1001. 18. naslova, zakona Sjedinjenih Američkih Država.
 • Prestanak rada bez opravdanog razloga radi sticanja povlastica za nezaposlene je prevara u okviru PUA. 
 • Ako iz razloga koji nisu povezani sa COVID-19 napustite posao bez valjanog razloga, dobijete otkaz zbog nesvjesnog ponašanja ili odbijete posao koji je za vas prikladan, bit ćete diskvalifikovani za dobivanje beneficija od svih državnih ili federalnih programa koji su trenutno na raspolaganju.   To znači: da biste primali državne ili federalne naknade za nezaposlene, ne smijete poduzimati nikakve radnje kojima biste ostali bez posla, a koje nisu povezane s bolesti COVID-19.  
 • Namjerno lažno izvještavanje o primanjima ostvarenim tokom određene sedmice u nečijem kontinuiranom sedmičnom zahtjevu za osiguranje od nezaposlenosti može, ako se prevara otkrije, dovesti do diskvalifikacije za primanje beneficija i vraćanja plaćenih naknada, drugih kazni i potencijalnog krivičnog gonjenja.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 • Obaveze o uzdržavanju djeteta moraju se odbiti od novčane pomoći PUA-a na isti način kao i kod redovnih naknada za osiguranje nezaposlenih.
 • Novčane isplate PUA-a su oporezive. Ova primanja bit će uključena u vaš formular 1099G koji ćete dobiti za poreznu 2020. godinu. Porez će se odbiti od isplate PUA-a ako ste odlučili da vam se porez odbije od naknade za osiguranje od nezaposlenosti.

INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

 • Poslodavcima se neće naplaćivati naknade isplaćene zaposlenima koji primaju PUA.
 • Ako zaposlenima ponudite posao nakon što se pandemija završi, a vaš zaposlenik odbija da se vrati na posao, morate o tome obavijestiti Iowa Workforce Development putem ove internetske stranice:  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
 • Poslodavci trebaju ažurno i pravovremeno podnositi svoje tromjesečne izvještaje o osiguranju od nezaposlenosti da bi njihovi zaposlenici što prije primili beneficije.
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene ako je zahtjev podnesen za nekoga tko je ostao bez posla iz nekog drugog razloga osim zbog COVIDA-19.
 • Poslodavci trebaju popuniti sve Primjedbe o podnosiocu (65-5317) ili SIDES napomene o prijavljivanju bilo kojeg plaćenog bolovanja ili drugih naknada za plaćeni dopust.

INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE/SAMOZAPOSLENE KOJI SU POGOĐENI COVIDOM-19

 • Ako ne radite jer ste pogođeni COVIDOM-19, morate podnijeti zahtjev za osiguranje od nezaposlenosti online da biste dobili bilo koji oblik osiguranja od nezaposlenosti. 
 • Vaš će zahtjev biti razmotren da bi se utvrdilo da li imate primanja prijavljena u državi Iowa prikladna za redovno osiguranje od nezaposlenosti.   Dobit ćete obavijest poštom u obliku pisma sa zelenim listom papira o tome da li ispunjavate uslove za redovan zahtjev za nezaposlene.  Pismo ćete dobiti nakon što predate dokaz o vašem dohotku.  Pismo se šalje se kao korak u postupku kojim se osigurava da vam se naknade isplaćuju ispravno prema programu osiguranja od nezaposlenosti.   Ako ste već predali dokaz o dohotku, ne morate ništa poduzimati.  Obratit ćemo vam se u slučaju da su potrebne dodatne informacije.
 • Ako ste samostalno zaposleni i ako su vam uskraćene redovne beneficije za nezaposlene, od vas će se zatražiti da preko interneta pošaljete dokaz o prihodima u Iowa Workforce Development (IWD) kako bismo utvrdili vašu podobnost za program PUA. Prihvatljivi formulari dokazivanja nalaze se u nastavku na ovoj stranici u sekciji "Šta trebam pružiti". Veza za podnošenje dokaza o prihodima na internetu na: www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-application.
 • Vaš sedmični iznos naknade i maksimalni iznos beneficija PUA temeljit će se na prihodu iz dokumentacije koju dostavite IWD-u.  
 • Kada vaš zahtjev istekne, od vas će se tražiti da podnesete novi zahtjev, čak i ako vam nije isplaćen cijeli iznos PUA.

INDIVIDUALNA PODOBNOST

Da bi ostvarili pravo na beneficije iz federalne naknade za nezaposlene, morate ispuniti sljedeće uslove:

 • Ne smijete biti korisnik drugih oblika osiguranja za nezaposlene, uključujući osiguranje za nezaposlene (UI), naknadu za nezaposlene federalne zaposlenike (UCFE), naknadu za nezaposlenost za bivše članove službe (UCX), proširene beneficije (EB), kratkoročne kompenzacije/dobrovoljni zajednički rad (STC/VSW), ILI
 • Morate imati iskorištene druge oblike osiguranja za nezaposlene koje su navedene u nastavku (ako je primjenjivo), ILI
 • Morate biti samozaposleni i ne ispunjavati uslove za jedan od prethodno navedenih oblika nezaposlenosti, ILI
 • Morate biti na popisu za zaposlenje nekog poslodavca i ne ispunjavati uslove za jedan od prethodno navedenih oblika osiguranja od nezaposlenosti, ILI
 • Morate biti na popisu za samozaposlenje i ne ispunjavati uslove za jedan od prethodno navedenih oblika osiguranja od nezaposlenosti, I
 • Ne smijete se kvalifikovati za osiguranje od nezaposlenosti u drugoj državi ili teritoriju SAD-a, I
 • Morate biti potpuno ili djelomično nezaposleni uslijed nekog odobrenog razloga povezanog s pandemijom COVID-19, navedenog u nastavku

ODOBRENI RAZLOZI POVEZANI S COVIDom-19 ZA KVALIFIKACIJU: 

Da biste se kvalifikovali za PUA, morate biti nezaposleni, djelimično nezaposleni ili nesposobni ili nedostupni za rad zbog jednog od razloga navedenih u vezi s COVIDOM-19: 

 • Osobi je dijagnosticirana bolest COVID-19 ili ima njene simptome i zahtijeva medicinsku dijagnozu;
 • Članu kućanstva te osobe dijagnosticirana je bolest COVID-19;
 • Osoba pruža zdravstvenu njegu članu porodice ili članu kućanstva kome je dijagnosticirana bolest COVID-19;
 • Dijete ili druga osoba u kućanstvu za koje pojedinac ima odgovornost pružiti osnovnu zdravstvenu njegu nije u mogućnosti pohađati školu ili drugu ustanovu koja je zatvorena kao rezultat vanredne odluke javnog zdravstva povezane s COVIDOM-19 i takva je škola ili ustanova za njegu zahtijeva od pojedinca da radi;
 • Osoba nije u mogućnosti doći do svog radnog mjesta zbog karantina koji je uveden kao posljedica vanrednog javno-zdravstvenog stanja povezanog s pandemijom COVID-19;
 • Osoba nije u mogućnosti doći do svog radnog mjesta, jer ga je zdravstveni radnik savjetovao da bude u karantinu zbog sumnje povezane s bolesti COVID-19;
 • Osoba je trebala započeti s radnim odnosim i nema posao ili nije u mogućnosti doći do svog radnog mjesta zbog karantina koji je uveden kao posljedica vanrednog javno-zdravstvenog stanja povezanog s pandemijom COVID-19;
 • Osoba je postala hranitelj ili glavna podrška kućanstvu, jer je glava domaćinstva umrla kao posljedica COVID-19;
 • Osoba mora napustiti svoj posao kao direktna posljedica COVIDA-a 19; ili
 • Radno mjesto osobe je zatvoreno kao posljedica vanrednog javno-zdravstvenog stanja povezanog s pandemijom COVID-19;

OSOBE KOJE NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA VANREDNU NAKNADU ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE SU SLJEDEĆE:

 • Osobe koje mogu zaraditi plaću od kuće i mogu i nadalje raditi uglavnom isti broj sati te primati istu plaću.
 • Osoba koja ima plaćeno bolovanje ili drugu naknadu za plaćeni dopust, a te naknade premašuju sedmični iznos PUA-a.
 • Osobe koje ispunjavaju uslove za druge mogućnosti federalnog programa za nezaposlene [uključujući osiguranje od nezaposlenosti (UI), naknadu za nezaposlene federalne zaposlenike (UCFE), naknadu za nezaposlenost za bivše članove službe (UCX), naknadu za nezaposlenost u slučaju pandemije (PEUC), proširene beneficije (EB), kratkotrajnu naknadu/dobrovoljni zajednički rad (STC/VSW)], naknade za nezaposlenost u slučaju elementarnih nepogoda (DUA), produžena naknada za pripravnike (TEB).

KAKO SE PRIJAVITI ZA POTPORU ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE

Pažnja:  Putem ove internetske stranice možete odmah podnijeti dokaz o svom dohotku za program potpore za nezaposlene u slučaju pandemije (PUA). PUA je federalna naknada dostupna radnicima koji nisu u stanju da rade kao rezultat izbijanja pandemije COVID-19 i ne ispunjavaju uslove za državne naknade za osiguranje od nezaposlenosti.  Niže su navedene vrste zaposlenja koje PUA pokriva: 

 • Samozaposleni radnici
 • Nezavisni izvođači
 • Zaposlenici u neprofitnom sektoru 
 • Honorarni radnici
 • Radnici sa skraćenim radnim vremenom koji nemaju dovoljno radne historije da bi bili kvalifikovani za zahtjev u državi Iowa. 

Morate dostaviti dokaz o svom dohotku da biste imali pravo na PUA.  Dokaz o dohotku možete poslati putem ove web stranice. Molimo pridržavajte se uputa ispod:

1. KORAK:  PRIJAVITE SE ZA BENEFICIJE ZA NEZAPOSLENE

 

2. KORAK:  POŠALJITE DOKAZ O DOHOTKU

 • Nakon što podnesete zahtjev za osiguranje od nezaposlenosti, podnesite dokaz o svom dohotku u nastavku klikom na "Pošalji dokaz"
 • Pitanja popunite u internetskom formularu.
 • Učitajte online dokaz o dohotku  Treba utvrditi historiju vaših plata. To se može postići dodavanjem bilo kojeg od sljedećih dokumenata:
 • 2019 1099 Samo ostali prihodi
 • 2019 W-2
 • 2019 Obračun plaće
 • 2020 Obračun plaće
 • Form 1040 - U.S. Osobni povrat poreza na dohodak
 • Dodatne opcije opisane su na dnu stranice za prijavu

Nakon predaje dokumenata, dobit ćete obavijest e-poštom da je vaš podnesak primljen

3. KORAK:  SLJEDEĆI KORAK

 • IWD će pregledati vaš dokaz o dohotku i poslati vam pismo o odluci.  Obratit ćemo vam se u slučaju da su potrebne dodatne informacije.
 • Dobit ćete obavijest poštom u obliku pisma sa zelenim listom papira  MOLIM VAS ZANEMARITE OVU OBAVIJEST NE ODNOSI SE NA ZAHTJEVE ZA SAMOZAPOSLENE (PUA).  Ovo obavještenje generira sistem i ne odnosi se na potraživanja samozaposlenih.  Ako ste već predali dokaz o dohotku, ne morate ništa poduzimati NAKON ŠTO PRIMITE OBAVIJEST.  Obratit ćemo vam se u slučaju da niste poslali sve potrebne informacije.  Nakon primanja obavijesti nisu potrebne dodatne radnje osim ako vam se direktno obratimo.
 • Morate nastaviti s redovitim podnošenjem sedmičnog zahtjeva.  Kad se vaš dokaz o dohotku pregleda i odobri, bit će vam isplaćeno za sve sedmice koje ste prijavili.

 OVDJE POŠALJITE DOKAZ O DOHOTKU

Submit Proof Here

SLJEDEĆI KORACI ZA SAMOZAPOSLENE, NEZAVISNE IZVOĐAČE, HONORARNE RADNIKE, ZAPOSLENE U NEPROFITNOM SEKTORU, SAMOSTALNE DJELATNIKE, ITD:

 • Zeleni list:  Ako ste podnijeli zahtjev za osiguranje od nezaposlenosti, a samozaposleni ste, ili ste nezavisni izvođač, honorarni radnik, itd., zanemarite formular koji ste dobili od IWD-a u zelenom pismu.  To je standardni formular koji se generira putem računala i nema nikakvog utjecaja na vaš zahtjev. Trenutno nisu potrebne dodatne akcije.
 • U slučaju da niste poslali sve potrebne dokumente
  • IWD će vam se obratiti telefonom.
 • Kad se vaš zahtjev za prijavom za nezaposlene razmotri:
  • Bit ćete pismeno obaviješteni o tome je li vaš zahtjev odobren ili odbijen, a primit ćete i e-poštu ako vaš zahtjev bude odobren.  
  • Ako vaš zahtjev bude odobren, počet ćete primati uplate za 5-7 dana.
  • Ako vaš zahtjev bude odbijen, imat ćete 60 dana za žalbu.

 

 

Additional resources:

Unemployment Insurance for Self-Employed Q & A (April 16, 2020)

How to File your Weekly Claim - CARES Act updates (English)

Individual