VAŽNO

Ovaj priručnik objašnjava vaša prava i obaveze prilikom podnošenja zahtjeva za osiguranje od nezaposlenosti. Priručnik sadrži odgovore na uobičajena pitanja i opće informacije. On nema snagu zakona, pravila ni propisa.

Ako se ne budete pridržavali uputa iz ovog priručnika moguće je:

  • kašnjenje u primanju beneficija;
  • gubitak beneficija; ili
  • pogrešna isplata beneficija koje ćete naknadno morati vratiti.

Ako svjesno prekršite pravila moguće je da vaš zahtjev za beneficijama bude odbijen jer ste počinili prevaru. Lica koja počine prevaru suočavaju se s ozbiljnim posljedicama koje uključuju civilne i krivične kazne.

Vaša je odgovornost da pročitate i razumijete informacije u ovom priručniku. Ako vam treba pomoć kod razumijevanja engleskog jezika na raspolaganju su vam besplatne usluge prevodioca koji će odgovoriti na vaša pitanja. Ako ne razumijete informacije iz ovog priručnika nazovite korisničke usluge službe Iowa Workforce Development (IWD) na broj 866- 239-0843.

Individual