Unemployment Insurance Extension Under CARES Act - Vietnamese

Phát Triển Lực Lượng Lao Động Iowa sẽ cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho những người cần giúp đỡ để hiểu tiếng Anh.

Nếu quý vị có một câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp, xin gọi 1-866-239-0843 để hưởng dịch vụ phiên dịch miễn phí trong thời gian từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

ĐẠO LUẬT GIÚP ĐỠ, CỨU TRỢ VÀ AN NINH KINH TẾ CORONAVIRUS (CARES):  ĐẠO LUẬT CARES

Tổng thống Trump đã ký thành luật các quy định của Đạo Luật CARES.  Luật này làm tăng tính sẵn sàng của khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho những người tự doanh, là nhân công theo hợp đồng, những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang hoặc đã rút hết tiền trợ cấp.

Khoản trợ cấp thêm này vẫn chưa sẵn có. Chúng tôi đang trong quá trình sửa đổi chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thông qua trang web, phương tiện truyền thông và phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi. Đại diện ban phục vụ khách hàng của chúng tôi không thêm thông tin nào vào thời điểm hiện tại.

Nếu khoản trợ cấp của quý vị bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết.

LƯU Ý: Đạo Luật CARES sẽ cung cấp các khoản thanh toán cá nhân lên tới $1.200, cộng thêm $500 cho mỗi trẻ em đủ điều kiện từ 16 tuổi trở xuống.  Các khoản thanh toán này không liên quan đến khoản trợ cấp thất nghiệp và sẽ được chính phủ liên bang trả trực tiếp dựa trên thông tin từ Sở Thuế Vụ (IRS).  Quý vị không cần nộp đơn xin các khoản thanh toán này qua IWD.  IRS sẽ cung cấp thêm thông tin trên trang web khi sẵn có:  https://www.irs.gov/coronavirus"

 

Câu hỏi: Những ai đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thất nghiệp theo Đạo Luật CARES?

Câu trả lời: Những người tự doanh, là nhân công theo hợp đồng độc lập, nhân viên bất vụ lợi, và nhân viên nền kinh tế việc làm tự do, những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang hoặc đã rút hết tiền trợ cấp.

 

Câu hỏi:  Nếu tôi tự doanh, tôi có cần nộp đơn xin thất nghiệp không?

Câu trả lời:  Có, quý vị sẽ cần gửi yêu cầu qua mạng trước tiên để xem quý vị có đủ điều kiện cho một yêu cầu thông thường tại Iowa không.  Sau khi quý vị đã nộp đơn, hãy tiếp tục xem trang web của chúng tôi để cập nhật những thông tin bổ sung cần thiết.

 

Câu hỏi:  Nếu tôi đang nhận tiền trợ cấp, tôi có cần nộp đơn xin thất nghiệp để nhận thêm khoản thanh toán trợ cấp $600 không?

Câu trả lời:  Không, nếu quý vị đã nộp đơn xin thất nghiệp và đơn đang được xử lý hoặc quý vị hiện đang có yêu cầu thất nghiệp, quý vị không cần phải làm gì khác để nhận khoản trợ cấp bổ sung. Chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành các khoản thanh toán đó khi sẵn có.

 

Câu hỏi:  Tôi đã nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua và khoản trợ cấp của tôi đã rút hết.  Tôi vẫn đang trong năm nhận trợ cấp và được cho biết rằng tôi không thể nộp lại đơn cho đến khi yêu cầu của tôi hết hạn.  Tôi có cần nộp đơn xin thất nghiệp để nhận thêm tiền như đã được thông qua theo Đạo Luật CARES không?

Câu trả lời:  Không, quý vị không cần phải nộp đơn mới.  Khi khoản trợ cấp thêm sẵn có, thông tin bổ sung sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi.  Tất cả những người yêu cầu đã rút hết khoản trợ cấp sau ngày 02/02/20, bất kì điều kiện nào đến sau, sẽ được xử lý để nhận khoản trợ cấp thêm.

Câu hỏi: Làm sao để tôi biết tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp?

Câu trả lời:  Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị sau khi quý vị nộp đơn xin thất nghiệp. Chúng tôi không thể xác định quý vị có đủ điều kiện hay không cho đến khi chúng tôi xử lý đơn của quý vị.

 

Thông tin thêm: Vào Thứ Bảy, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn dưới dạng tài nguyên hỏi đáp để làm rõ những yêu cầu chính về chỉ thị nghỉ ốm có trả lương mới và kì nghỉ lễ và nghỉ ốm dài hơn trong Đao Luật Gia Đình Là Trên Hết Trong Ứng Phó Với Coronavirus. Những quy định mới này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 và hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

Tác động đến tiểu bang: Với các câu hỏi xung quanh việc chỉ thị mới sẽ tác động như thế nào đến các chính quyền tiểu bang và địa phương đang sử dụng những người phản ứng tuyến đầu, hướng dẫn đã làm rõ trong Câu Hỏi 38 bằng việc tuyên bố: “Nếu quý vị thuê một người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc một người phản ứng tình huống khẩn cấp, quý vị không cần phải trả lương khi nhân viên đó khi nghỉ ốm hoặc kéo dài kì nghỉ phép và nghỉ lễ tùy theo từng trường hợp cụ thể. Và một số doanh nghiệp nhỏ có thể miễn trừ cho nhân viên nếu lo ngại rằng nghỉ việc sẽ gây nguy hiểm cho khả năng tồn tại của công ty.”

Additional FAQs from the U.S. Department of Laborhttps://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions

 

Individual